You are here

Regulations index

You are here

Art. 178 - Carta Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 13:32

Orice persoană, din ITP sau din afara universității, poate sesiza Comisiei de etică universitară abateri săvârșite de membrii comunității universitare. Comisia de etică universitară păstrează confidențială identitatea autorului sesizării. Pentru a fi admisibile, sesizările trebuie să conțină în mod cumulativ și obligatoriu următoarele:

  1. semnătura persoanei care formulează sesizarea;
  2. datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care formulează sesizarea, respectiv: numele și prenumele, codul numeric personal (CNP), adresa de domiciliu, adresa de corespondență electronică, pentru persoanele fizice, și date de identificare și adresele oficiale ale instituției, asociației, organizației etc., pentru persoanele juridice, alături de indicarea datelor de corespondență ale acesteia;
  3. o motivare argumentată privind nerespectarea normelor de etică și deontologie profesională cu exemple concrete și cu indicarea considerentelor justificative și a surselor de documentare.

Sesizările care nu îndeplinesc criteriile de admisibilitate prevăzute sunt respinse ca inadmisibile de către comisiile de etică universitară.

Art. 143 - Carta Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 13:02

Capitolul VI. Modalitățile de colaborare dintre structurile de conducere ale ITP și personalul didactic, de cercetare, tehnic și administrativ și organizațiile studențești

Studenții sunt parteneri cu drepturi depline în procesul de asigurare a calității, inclusiv prin implicarea prin reprezentanți în structurile care au ca scop asigurarea calității. Reprezentanții organizațiilor studenților și ai personalului didactic și nedidactic din ITP pot participa la activitatea structurilor de conducere din ITP (Consiliul Facultății, Senatul ITP etc.), fie în calitate de membri aleși, fie în calitate de invitați la ședințele structurilor respective.

Art. 85 - Carta Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 12:27

Capitolul IV. Diplome, calificări și titluri științifice

Diploma de licență

ITP oferă diplome de licență în cadrul specializării acreditate de Teologie Protestantă Pastorală pentru candidați de confesiune reformată, evanghelică-lutherană și unitariană, în baza OM 3693/2024.

Art. 202 - Carta Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 13:43

Toate Regulamentele interioare menționate în prezenta Cartă, precum și cele care vor fi elaborate în conformitate cu legislația în vigoare și în funcția necesităților, constituie parte integrantă a Cartei ITP, care pot fi modificate prin Hotărâre de Senat. Pentru lista regulamentelor, statutelor și metodologiilor care fac parte din prezenta Cartă vezi Anexa 1.

Pages