You are here

Regulations index

You are here

Art. 5 - Regulamentul de funcționare a Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității

Közzétette webadmin · Szo, 2020/04/25 - 17:05

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității ITP are următoarea structură:

  1. decanul ITP;
  2. prorectorul ITP, responsabil cu asigurarea calității la nivelul Institutului;
  3. 3 cadre didactice delegate de Consiliul Facultății;
  4. 1 evaluator extern, invitat de Consiliul Facultății;
  5. reprezentantul studenților;
  6. directorul general administrativ ITP.

Art. 24 - Regulamentul privind practica profesională desfășurată în cadrul programului de masterat (practica de mentorat)

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/12 - 20:33

În cadrul practicii profesionale timpul de administrare a practicii proprie, respectiv pregătirea sarcinilor, elaborarea rapoartelor, încărcarea acestora pe platforma electronică pentru administrarea practicii se consideră perioadă activă.

Art. 23 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Közzétette webadmin · Hét, 2021/01/25 - 23:13

Obligația elaborării Raportului de evaluare a calității programelor de studiu revine Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității ITP, în vederea prezentării recomandărilor privind măsurile corective permanente asupra programelor de studiu.

Art. 21 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Közzétette webadmin · Hét, 2021/01/25 - 23:12

În procesul de evaluare a calității programelor de studiu se vor lua în considerare și concluziile autoevaluărilor cadrelor didactice, evaluărilor colegiale, evaluării cadrelor didactice de către studenți, evaluării absolvenților și evaluărilor primite de la Bisericile susținătoare.

Art. 20 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Közzétette webadmin · Hét, 2021/01/25 - 23:11

Evaluarea calității programelor de studiu

Evaluarea periodică a programelor de studiu se face în vederea acreditării precum și pentru îmbunătățirea continuă a eficienței tuturor proceselor derulate în cadrul programelor de studiu supuse evaluării. Evaluarea periodică este efectuată de către Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității ITP, având la bază evaluarea internă în conformitate cu criteriile și standardele de evaluare ale ARACIS.

Art. 19 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Közzétette webadmin · Hét, 2021/01/25 - 23:10

Pe tema calității procesului de învățământ, la nivelul Consiliului Facultății, se organizează dezbateri și se stabilesc planuri de măsuri pentru demararea de acțiuni corective și de îmbunătățire a calității educației. Aceste planuri se înaintează spre aprobare Senatului ITP.

Art. 18 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Közzétette webadmin · Hét, 2021/01/25 - 23:10

Sintezele privind rezultatele monitorizării se înaintează Rectoratului de către Prorector. Cadrul didactic responsabil cu calitatea procesului de învățământ analizează anual aceste materiale de sinteză. Concluziile rezultate pentru fiecare program de studiu sunt prezentate în cadrul ședințelor Senatului.

Art. 17 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Közzétette webadmin · Hét, 2021/01/25 - 23:09

Monitorizarea programelor de studiu se realizează cu participarea mai multor membri ai comunității academice: Decanul și cadrele didactice responsabile cu problemele de asigurare a calității. Monitorizarea programelor de studiu revine, în principal, responsabilului cu asigurarea calității din ITP, precum și conducerii ITP.

Art. 16 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Közzétette webadmin · Hét, 2021/01/25 - 23:08

Monitorizarea presupune controlul modului în care se desfășoară procesele educaționale în cadrul programului de studiu, pentru depistarea la timp a tuturor neajunsurilor și pentru ținerea sub control a neconformităților. Monitorizarea implică, de asemenea, și realizarea auditului de calitate pentru verificarea respectării procedurilor și standardelor specifice proceselor educaționale.

Pages