You are here

Külső szabályzatok

You are here

# Tartalomtípus Szabályzat Érvényesség kezdete Fájl
1 Rendelet Ordinul Nr. 3845 din 06.05.2009, privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare 2021/01/19 PDF icon Modelul pentru Registrul de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare
2 Határozat HG 457 / 2011 -- Hotărâre privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior 2021/01/18 PDF icon HG 457 / 2011 -- Hotărâre Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare
3 Rendelet Ordin MENCS Nr. 6125/2016 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație 2021/01/18 PDF icon Ordin 6125 / 2016 - Metodologie cadru examen licență / masterat
4 Bírósági végzés Decizie 435/2020, Curtea Constituțională - CCR -- Decizia nr. 435/2020 - Publicitatea rezultatelor evaluării cadrelor didactice 2020/04/18 PDF icon CCR -- Decizia nr. 435/2020 referitoare la publicitatea rezultatelor evaluării a cadrelor didactice
5 Rendelet Ordonanță privind activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare și pentru modificarea unor acte normative (OG 57 / 24-07-2018) 2018/07/24 PDF icon Ordonanță privind activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare (OG 57 / 24-07-2018)
6 Határozat Hotărâre Nr. 915 / 2017 din 14 decembrie 2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă 2017/12/14 PDF icon Hotărâre Nr. 915 / 2017 privind aprobarea Metodologiei de evaluare externă
7 Standard Standarde specifice privind evaluarea externă a calității academice la programele de studii din domeniile de licență și master, aferente Comisiei de specialitate nr. 2 Științe umaniste și teologie 2017/09/01 PDF icon Standarde ARACIS 2017
8 Rendelet Ordin nr. 6129 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice 2016/12/20 PDF icon Ordin nr. 6129 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea standardelor minimale
9 Rendelet Ordin Nr. 3751 din 29 aprilie 2015 2015/04/29
10 Rendelet Ordin Nr. 5644 din 5 septembrie 2012 privind unele măsuri de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare 2012/09/05 PDF icon Ordin Nr. 5644 din 5 septembrie 2012 (CNATDCU)
11 Rendelet Ordin Nr. 3666 din 30 martie 2012 privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului 2012/01/01 PDF icon Ordin 3666 / 2012 - Codului drepturilor și obligațiilor studentului
12 Törvény Legea educației naționale 2011 (ver. 2018) 2011/01/01 PDF icon Legea educației naționale 2011 (ver. 2018 aug.)
13 Határozat HG 1512 / 2008 -- Hotărâre nr. 1512 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea Metodologiei de evaluare externă 2008/11/19
14 Rendelet Ordonanță de urgență nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calității educației 2005/07/12
15 Szabályzat Lege nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare 2003/07/08 PDF icon Lege nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
16 Rendelet Ordonanță Nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică 2002/08/16 PDF icon Ordonanță Nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea științifică