You are here

Regulations index

You are here

Art. 9 - Metodologia privind recunoașterea diplomei și titlului de doctor obținute în străinătate

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 18:49

După efectuarea demersurilor din Art. 8 și 9, președintele convocă ședința Consiliului Cercetării Științifice pentru analizarea rezultatelor verificărilor și luarea de decizie. Decizia este valabilă în cazul în care toţi membrii ITP ai Consiliului Cercetării Științifice sunt prezenţi. Recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor se face pe baza unei hotărâri unanime.

Art. 8 - Metodologia privind recunoașterea diplomei și titlului de doctor obținute în străinătate

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 18:49

De asemenea, președintele Consiliul Cercetării Științifice sau membrul delegat de acesta contactează instituția de învățământ superior din străinătate care a emis diploma de doctor în cauză în scopul verificării autenticității acesteia.

Art. 7 - Metodologia privind recunoașterea diplomei și titlului de doctor obținute în străinătate

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 18:49

În maxim 5 zile de la înregistrarea dosarului de recunoaștere, Consiliul Cercetării Științifice prin președintele acestuia sau a unui membru delegat de președinte, verifică încadrarea instituției de învățământ superior din străinătate într-una dintre categoriile menționate la Art. 2 / 1), 2), 3).

Art. 6 - Metodologia privind recunoașterea diplomei și titlului de doctor obținute în străinătate

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 18:48

Procedura de recunoaștere se derulează astfel: candidatul își depune dosarul de recunoaștere la Secretariatul ITP. Dosarul va include:

  1. cerere de recunoaștere;
  2. actul de identitate (copie) și dovada schimbării numelui (copie) și traducere legalizată (dacă este cazul);
  3. diploma de doctor în original și copie simplă, autentificată conform normelor legale în vigoare de către persoana desemnată de către ITP (vezi OUG 41/2016).

Art. 2 - Metodologia privind recunoașterea diplomei și titlului de doctor obținute în străinătate

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 18:47

În calitatea sa de instituție de învățământ superior cuprinsă în sistemul național de cercetare-dezvoltare, Institutul Teologic Protestant (ITP) recunoaște diploma de doctor și titlul de doctor în domeniul teologic și al studiilor religioase, obținute la:

  1. instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană;
  2. instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice, actualizată periodic;
  3. instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

Pages