You are here

Tanulmányi Bizottság · 2020-2024 · Illetékesség

Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Regulamentul de funcționare a Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității

Codul Etic al Institutului Teologic Protestant

Regulamentul de mobilitate studențească pentru programele Erasmus+ și Makovecz

Regulamentul de funcționare a Comisiei pe Programele de Studii