magiszteri képzés

You are here

Art. 34 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Közzétette webadmin · Vas, 2021/01/10 - 16:55

Fiecare program de masterat are un cadru didactic responsabil, numit de Consiliul Facultății ITP. Acest responsabil are cel puțin funcția de conferențiar și răspunde de buna desfășurare a tuturor activităților prevăzute în planul de învățământ al programului de masterat.

Art. 7 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Közzétette webadmin · Vas, 2021/01/10 - 16:32

Specializarea vizează astfel formarea unei generații de preoți, teologi și lideri calificați la un nivel elevat de performanță în domeniul consilierii pastorale, a cercetării științifice și a responsabilității privind vocația aleasă, care se concretizează prin următoarele abilități, competențe și deprinderi:

Art. 3 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Közzétette webadmin · Vas, 2021/01/10 - 16:24

Programul de masterat Teologie protestantă pastorală aplicată se încadrează în nomenclatorul stabilit de reglementările legale în vigoare ca un program de master profesional, orientat preponderent spre formarea competențelor profesionale, având în același timp componente de cercetare și de complementaritate.

Art. 1 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Közzétette webadmin · Vas, 2021/01/10 - 15:24

Dispoziții generale

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca (în continuare: ITP) este o instituție de învățământ superior acreditat cu un trecut academic de lungă durată. Ca instituție organizatoare de studii universitare de masterat (IOSUM), Senatul ITP adoptă prezentul Regulament pe baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului MENCS 6125/2016 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație, a Cartei ITP și Hotărârilor Senatului.

Art. 1 - Regulamentul de admitere la studii universitare de masterat

Közzétette webadmin · Csü, 2021/01/07 - 20:26

Dispoziții generale

Organizarea concursului de admitere la studiile de masterat la Institutul Teologic Protestant, se realizează conform legislației și normelor în vigoare, respectând totodată canoanele Bisericilor fondatoare. În conformitate cu prevederile Legii educației naționale 2011/1, cu modificările și completările ulterioare, admiterea se face prin concurs. Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor în limita numărului de locuri aprobate.

Subscribe to RSS - magiszteri képzés