You are here

Art. 9 - Regulamentul de funcționare a Comisiei pe Programele de Studii

Publicat de webadmin pe Sâm, 2020/04/25 - 16:19

Competențe și atribuții

CPS are următoarele competențe și atribuții:

 1. elaborează și adoptă propriul regulament de funcționare, și-l prezintă spre aprobare Senatului ITP;
 2. adoptă politica privind calitatea programelor de studii;
 3. aplică sistemul de management al calității privitor la programele de studii;
 4. informează Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității privind fazele de lucru / revizuire pe programele de studii.
 5. cooperează cu Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, cu comisii constituite în scopul elaborării programelor de studii similare sau înrudite din țară sau din străinătate;
 6. elaborează programul de studii de licență și masterat, având în vedere strategia și cerințele specifice ale Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității, precum și criteriile și metodologia de evaluare și auditare ale acestora în cadrul ITP;
 7. urmărește cadrul legislativ care permite dezvoltarea programelor de studii și a cerințelor ce decurg din reglementări naționale, locale sau instituționale;
 8. aplică criteriile calității în programul de studiu în curs de elaborare, elaborat sau în curs de revizuire, recomandate de către Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității;
 9. urmărește sugestiile și evaluările primite din partea studenților, a cadrelor didactice ITP, a Bisericilor fondatoare și a rezultatelor evaluări interne și externe de ameliorare a programelor de studiu;
 10. aplică considerațiile și argumentele legate de managementul strategic al ITP și de modul în care acesta este interesat în dezvoltarea programelor de studii;
 11. formulează rezultatele așteptate ale programelor de studii de masterat proiectat, exprimate prin portofoliul competențelor, abilităților și deprinderilor pe care le vor obține absolvenții programelor de studiu;
 12. elaborează și / sau revizuiește programele de studii în concordanță cu cerințele actuale ale Bisericilor fondatoare referitoare la competențele profesionale și sociale așteptate de aceștia după absolvirea programelor de studii de licență și masterat;
 13. în funcție de cerințele noi identificate în timpul anului sau prin procesul de evaluare al calității, aplică îmbunătățiri calitative privind introducerea unor discipline noi, modificarea numărului de ore, felul activităților didactice etc., în planul de învățământ al specializării.

Corp instituțional responsabil: