You are here

Art. 20 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/10 - 16:50

Planul de învățământ al programului de masterat se elaborează de Comisia pe Programe de Studii în urma consultărilor cu titularii de disciplină implicați în procesul instruirii și se avizează de Consiliul Facultății, care, conform Cartei ITP, îndeplinește funcțiile Consiliului Facultății. Planul de învățământ se elaborează în conformitate cu Regulamentul privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii.

Corp instituțional responsabil: