plan de învățământ

You are here

Art. 16 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/25 - 23:08

Monitorizarea presupune controlul modului în care se desfășoară procesele educaționale în cadrul programului de studiu, pentru depistarea la timp a tuturor neajunsurilor și pentru ținerea sub control a neconformităților. Monitorizarea implică, de asemenea, și realizarea auditului de calitate pentru verificarea respectării procedurilor și standardelor specifice proceselor educaționale.

Art. 1 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/25 - 22:48

Dispoziții generale

Prezentul Regulament este elaborat în baza următoarelor acte normative referitoare la activitățile din învățământul universitar:

Art. 20 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/10 - 16:50

Planul de învățământ al programului de masterat se elaborează de Comisia pe Programe de Studii în urma consultărilor cu titularii de disciplină implicați în procesul instruirii și se avizează de Consiliul Facultății, care, conform Cartei ITP, îndeplinește funcțiile Consiliului Facultății. Planul de învățământ se elaborează în conformitate cu Regulamentul privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii.

Art. 122 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/01/06 - 17:08

Volumul și nivelul cunoștințelor cerute la examene sunt stabilite prin programele de studiu ale disciplinelor respective. Programele se revizuiesc anual de cadrul didactic titular de disciplină și sunt avizate de Decan.

Subscribe to RSS - plan de învățământ