kutatás

You are here

Art. 8 - Regulamentul de organizare, funcționare și finanțare a cercetării științifice

Közzétette webadmin · Vas, 2021/03/14 - 07:51

Activitatea de cercetare științifică se poate realiza și prin colaborare cu biserici, cu alte institute de învățământ și de cercetare, din țară sau din străinătate, inclusiv în cadrul unor rețele sau consorții de cercetare prin care ITP să realizeze excelența în cercetare.

Art. 1 - Regulamentul de organizare, funcționare și finanțare a cercetării științifice

Közzétette webadmin · Vas, 2021/03/14 - 07:47

Organizare și conținut

Prezentul Regulament a fost elaborat în baza prevederilor Legii 1/2011, a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, precum și a propriilor regulamente, Regulamentul Centrului de Cercetare, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice, Statutul cercetătorului științific.

Art. 2 - Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetare în Teologie Practică "Ravasz László"

Közzétette webadmin · Vas, 2021/01/17 - 13:37

CCTP este înființat în baza hotărârii Senatului Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca din data de 12/03/2019, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 57/2002, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 319/2003, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului Centrului de Cercetare, precum și ale Cartei Universitare a ITP.

Art. 8 - Statutul cercetătorului științific

Közzétette webadmin · Pén, 2021/01/15 - 15:08

Personalul de cercetare-dezvoltare cu studii superioare, care desfășoară activități de cercetare științifică se diferențiază pe funcții și grade profesionale, după cum urmează:

  1. cercetător științific gradul I;
  2. cercetător științific gradul II;
  3. cercetător științific gradul III;
  4. cercetător științific;
  5. asistent de cercetare științifică.

Art. 3 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice

Közzétette webadmin · Pén, 2021/01/15 - 14:03

În colaborare cu Consiliul Facultății și cu Centrul de Cercetare ITP, CCS elaborează strategia și regulamentele specifice activității de cercetare științifică din universitate (Regulamentul de organizare, funcționare și finanțare a cercetării științifice, Statutul cercetătorului științific, Regulamentul Centrului de Cercetare ITP).

Art. 2 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice

Közzétette webadmin · Pén, 2021/01/15 - 13:56

CCS monitoriziează și asigură orientarea activității de cercetare științifică din ITP în acord cu Planul strategic al ITP, cu programele naționale și internaționale de cercetare științifică.

Art. 27 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Közzétette webadmin · Sze, 2021/01/13 - 14:24

Programul de masterat conține și o componentă de cercetare științifică, în concordanță cu specificul domeniului de studii. Rezultatele cercetării științifice realizate pot fi valorificate de studentul masterand prin articole în reviste de specialitate și la realizarea disertației.

Art. 28 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Közzétette webadmin · Vas, 2021/01/10 - 17:17

Studenții care urmează studiile de masterat sunt integrați în activitatea de cercetare a ITP și pot deveni membri ai Centrului de Cercetare ITP. Cadrele didactice, care desfășoară activități didactice la studiile de masterat, îi oferă studenților sprijinul profesional în stabilirea unei teme de cercetare. Pentru realizări deosebite în cercetarea științifică studenții de la studiile de masterat pot fi premiați de Consiliul Facultății.

Art. 3 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Közzétette webadmin · Vas, 2021/01/10 - 16:24

Programul de masterat Teologie protestantă pastorală aplicată se încadrează în nomenclatorul stabilit de reglementările legale în vigoare ca un program de master profesional, orientat preponderent spre formarea competențelor profesionale, având în același timp componente de cercetare și de complementaritate.

Art. 1 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Közzétette webadmin · Vas, 2021/01/10 - 15:24

Dispoziții generale

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca (în continuare: ITP) este o instituție de învățământ superior acreditat cu un trecut academic de lungă durată. Ca instituție organizatoare de studii universitare de masterat (IOSUM), Senatul ITP adoptă prezentul Regulament pe baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului MENCS 6125/2016 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație, a Cartei ITP și Hotărârilor Senatului.

Pages

Subscribe to RSS - kutatás