tantárgy-elismertetés

You are here

Art. 139 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Szo, 2021/02/06 - 19:20

Nota și creditele obținute într-un semestru la o anumită disciplină vor fi luate în calcul la încheierea acelui semestru/an academic în calcului mediei de bursă și al indicelui de credit. La calculul mediei vor fi luate în considerare numai disciplinele (obligatorii, opționale și facultative) aferente programului de studiu generic al anului la care s-a înscris studentul. Nu se vor lua în considerare disciplinele raportate în avans, sau disciplinele la care studentul s-a înscris a doua oară.

Art. 8 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Csü, 2021/02/04 - 18:09

Echivalarea creditelor reprezintă stabilirea disciplinelor care se pot înlocui reciproc. Echivalarea stă la baza recunoașterii creditelor de studiu acumulate în alte instituții sau programe de studii, respectiv în cursul studiilor anterioare. Stabilirea acesteia intră în competența Comisiei pe Programele de Studii, cu consultarea titularilor de disciplină. La stabilirea echivalenței disciplinelor nu se urmărește numai asemănarea conținutului acestora, ci se focalizează pe competențele acumulate în contextul competențelor aparținând programului de studiu respectiv.

Art. 35 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Közzétette webadmin · Vas, 2021/01/10 - 16:56

ITP promovează organizarea unor specializări de masterat în comun cu universități de prestigiu din străinătate. Examenele promovate în cadrul mobilităților internaționale ale ITP se recunosc de către Consiliul Facultății, la cererea masterandului și pe baza actelor oficiale.

Art. 99 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Sze, 2021/01/06 - 17:41

Echivalarea disciplinelor, a anilor de studii, precum și acordarea creditelor corespunzătoare se efectuează pe baza documentelor de studii emise de instituția de unde a plecat studentul, de către Comisia pe programele de studii.

Art. 101 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Sze, 2021/01/06 - 17:39

Studentului care vine prin transfer de la o altă universitate, având avizul Bisericii fondatoare în cauză și aprobarea Consiliului Facultății, i se recunosc în mod automat acele activități desfășurate și examene susținute, care sunt compatibile cu planurile și programele de învățământ ITP, și care a fost evaluate cu note egal sau mai mare de 8. În cazul disciplinelor la care studentul transferat a obținut note mai mici de 8, cadrul didactic titular al disciplinei îi poate solicita recontractarea disciplinei respective.

Subscribe to RSS - tantárgy-elismertetés