You are here

Art. 1 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/10 - 15:24

Dispoziții generale

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca (în continuare: ITP) este o instituție de învățământ superior acreditat cu un trecut academic de lungă durată. Ca instituție organizatoare de studii universitare de masterat (IOSUM), Senatul ITP adoptă prezentul Regulament pe baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului MENCS 6125/2016 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație, a Cartei ITP și Hotărârilor Senatului.

Illetékes intézeti testület: