You are here

Art. 25 - Regulamentul de mobilitate studențească pentru programele Erasmus+ și Makovecz

Publicat de webadmin pe Sâm, 2021/01/02 - 19:34

Procedura de recunoaștere a creditelor acumulate în străinătate

În cazul unei mobilități de studiu:

  1. Studenții ITP trebuie să acumuleze un număr minim de 15 ECTS aferente disciplinelor promovate pe parcursul unui semestru, respectiv 30 ECTS pe parcursul unui an academic. Aici se vor lua în considerare numai creditele disciplinelor echivalate (obligatorii și opționale) și cele aprobate ca discipline opționale alternative (fără echivalare). De asemenea, nu se vor lua în considerare disciplinele la care studentul a acumulat deja creditele necesare la instituția de bază înaintea mobilității.
  2. În semestrul în care studentul își efectuează mobilitatea disciplinele contractate la institutul de bază pot fi înlocuite (echivalate) cu discipline studiate la universitatea parteneră numai în cazul în care programa celor două discipline corespunde într-o măsură de cel puțin 75%. Corespunderea disciplinelor va fi stabilită de către Comisia de Studii și Credite.
  3. În cazul disciplinelor echivalate, se vor acorda numărul total de credite pe care le are disciplina contractată la instituția de bază.
  4. Disciplinele promovate sunt recunoscute de către ITP și vor fi introduse în sistemul Neptun și incluse în actele de studii.
  5. Echivalarea creditelor se efectuează inclusiv cu recunoașterea notei obținute, care, după caz, va fi echivalat cu note de la 10 la 1 corespunzător grilei din România, conform intervalelor definite în Ordinul MEN din 118 / 16.02.2012.
  6. Dacă o disciplină adusă de la o universitate parteneră nu figurează în planul de învățământ, dar sub aspectul conținutului aceasta poate fi inclusă în domeniul specializării, disciplina poate fi recunoscută ca disciplină opțională conform numărului de credite aferente în programul de studii ITP atribuite disciplinelor opționale pentru grupa de studii a studentului.
  7. În cazul disciplinelor fără corespondență în planul de învățământ, care nu vor fi aprobate ca discipline opționale, se vor acorda numărul total de credite pe care disciplina contractată la are la instituția gazdă. Aceste credite nu vor fi luate în considerare la calcularea numărului minim de credite necesare, dar vor fi consemnate ulterior în suplimentul de diplomă al studentului.
  8. În cazul în care în timpul mobilității de studiu în străinătate studentul nu și-a îndeplinit obligațiile pentru semestrul respectiv, pentru promovarea disciplinelor din Contractul de studii studentul poate să se prezinte la examen la disciplinele pentru care s-a înscris la instituția de bază, dacă îndeplinește condițiile de prezentare la examen. Studentul poate să se înscrie în semestrul următor fără a plăti taxa aferentă la acele discipline pentru care s-a contractat, dar nu le-a promovat în timpul mobilității.
  9. Orice problemă legată de calcularea creditelor sau echivalarea disciplinelor în afara celor menționate mai sus, va fi analizată de Comisia de Studii și Credite a ITP.

Corp instituțional responsabil: