You are here

Art. 7 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/25 - 23:03

Coordonatorul noului program de studiu și Comisia pe Programe de Studii stabilesc, în conformitate cu reglementările în vigoare și standardele ARACIS, obiectivele programului de studiu și planul de învățământ care urmează a fi dezbătut în ședința Consiliului Facultății.

Illetékes intézeti testület: