You are here

Art. 5 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/25 - 23:01

Procesul de inițiere a unui program de studiu presupune parcurgerea următoarelor etape:

  1. analiza comparativă a programelor de studiu similare, de la alte universități din țară și din străinătate de către Comisia Pentru Programele de Studii;
  2. elaborarea de propuneri la nivelul Comisiei Pentru Programele de Studii privind inițierea a noi programe de studiu și supunerea lor spre aprobare, având în vedere și cererile, sugestiile Bisericilor susținătoare și ale absolvenților;
  3. analiza în ședința Consiliului Facultății a acestei propuneri, precum și a oportunității înscrierii noului program de studiu în lista domeniilor specializărilor existente în Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licență, în domeniul de activitate și în politica educațională a ITP;
  4. realizarea unui studiu de eficiență pentru identificarea nevoii de instruire în domeniul noului program de studiu;
  5. prezentarea și analiza în Consiliul Facultății a studiului de eficiență efectuat, în cadrul căreia se intenționează inițierea unui nou program de studiu;
  6. supunerea propunerii de inițiere a unui nou program de studiu spre aprobare Senatului ITP.