Consiliul Facultății

You are here

Art. 21 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 20:31

Normele de reprezentare

Componența membrilor Consiliului Facultății este de maximum 75% cadre didactice și de cercetare, respectiv minimum 25% studenți. Reprezentanții cadrelor didactice și de cercetare în Consiliul Facultății sunt aleși prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din facultate, iar reprezentanții studenților sunt aleși prin vot universal, direct și secret de către studenții facultății.

Art. 9 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 19:00

În toate structurile de conducere pot fi aleși numai membri ai comunității universitare, cadre didactice și cercetători, respectiv studenți de la toate ciclurile de studii universitare și forme de învățământ. Ponderea studenților în Consiliul Facultății și în Senat este de min. 25%.

Art. 7 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 18:59

Sunt declarate alese în Consiliul Facultății și în Senat, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi „pentru” și până la completarea locurilor eligibile, persoanele care au obținut majoritatea voturilor (jumătate plus unu) din totalul membrilor electori prevăzuți pentru nivelul respectiv.

Art. 94 - Carta Institutului Teologic Protestant

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 12:31

Cerințele pentru obținerea diplomei de licență se stabilesc conform reglementărilor legale în vigoare de către Consiliul Facultății. Aceste cerințe fac parte din Planul de învățământ. Se pot prezenta la examenul de licență studenții care au parcurs integral planul de învățământ prevăzut pentru specializarea respectivă.

Pages

Subscribe to RSS - Consiliul Facultății