You are here

Art. 19 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 11:45

Capitolul VI. Comisiile de concurs

  1. Stabilirea componenței comisiei de concurs se face după publicarea anunțului de scoatere la concurs a postului, pentru fiecare post scos la concurs.
  2. Componența comisiei de concurs poate include membri supleanți.
  3. Consiliul facultății sau al școlii doctorale în structura căruia se află postul face propuneri pentru componența nominală a comisiei de concurs.
  4. Componența comisiei de concurs este propusă de decanul ITP, pe baza propunerilor prevăzute la alin. (3), și este avizată de Consiliul Facultății.
  5. Componența nominală a comisiei de concurs însoțită de avizul Consiliului facultății este transmisă și supusă aprobării Senatului ITP.
  6. În urma aprobării de către Senatul ITP, comisia de concurs este numită prin decizia Rectorului.
  7. În termen de două zile lucrătoare de la emiterea deciziei Rectorului, aceasta este transmisă Ministerului Educației Naționale, iar componența nominală a comisiei de concurs este publicată pe pagina web a concursului. În cazul posturilor de conferențiar universitar, profesor universitar, cercetător științific gradul II și cercetător științific gradul I, componența comisiei este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Cuvinte cheie:

Corp instituțional responsabil:

Funcție responsabilă: