comisia de aplicare

You are here

Art. 23 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 11:55
 1. Comisia de concurs evaluează candidatul din perspectiva următoarelor aspecte:
  • relevanța și impactul rezultatelor științifice ale candidatului;
  • capacitatea candidatului de a îndruma studenți sau tineri cercetători;
  • competențele didactice ale candidatului;
  • capacitatea candidatului de a transfera cunoștințele și rezultatele sale către mediul economic sau social ori de a populariza propriile rezultate științifice;

Art. 21 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 11:51

Capitolul VII. Incompatibilități în procesul de concurs

 1. Nu pot fi implicate în procedura de concurs persoane care:
  • sunt soți, afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv cu unul sau mai mulți candidați;
  • sunt angajate în aceeași instituție cu un candidat care deține o funcție de conducere și sunt subordonate ierarhic candidatului;
 2. Se consideră a fi implicate în procedura de concurs persoanele care:
  • participă în procesul de decizie referitor la numirea comisiei de concurs;

Art. 20 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 11:49
 1. Comisia de concurs este formată din 5 membri, incluzând președintele acesteia, specialiști în domeniul postului scos la concurs sau în domenii apropiate.
 2. În cazul indisponibilității participării președintelui sau a unor membri la lucrările comisiei, președintele este înlocuit de un membru titular disponibil iar membrii titulari sunt înlocuiți cu membrii supleanți.
 3. Deciziile comisiei de concurs sunt luate prin votul secret al membrilor. O decizie a comisiei este validă dacă a întrunit votul a cel puțin 3 membri ai comisiei.

Art. 19 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 11:45

Capitolul VI. Comisiile de concurs

 1. Stabilirea componenței comisiei de concurs se face după publicarea anunțului de scoatere la concurs a postului, pentru fiecare post scos la concurs.
 2. Componența comisiei de concurs poate include membri supleanți.
 3. Consiliul facultății sau al școlii doctorale în structura căruia se află postul face propuneri pentru componența nominală a comisiei de concurs.
 4. Componența comisiei de concurs este propusă de decanul ITP, pe baza propunerilor prevăzute la alin. (3), și este avizată de Consiliul Facultății.
Subscribe to RSS - comisia de aplicare