You are here

Art. 21 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 11:51

Capitolul VII. Incompatibilități în procesul de concurs

 1. Nu pot fi implicate în procedura de concurs persoane care:
  • sunt soți, afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv cu unul sau mai mulți candidați;
  • sunt angajate în aceeași instituție cu un candidat care deține o funcție de conducere și sunt subordonate ierarhic candidatului;
 2. Se consideră a fi implicate în procedura de concurs persoanele care:
  • participă în procesul de decizie referitor la numirea comisiei de concurs;
  • sunt membri sau membri supleanți ai comisiei de concurs;
  • sunt implicați în decizii de evaluare profesională sau administrativă în cadrul concursului;
  • sunt implicați în soluționarea contestațiilor.

Cuvinte cheie: