You are here

Art. 23 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 11:55
 1. Comisia de concurs evaluează candidatul din perspectiva următoarelor aspecte:
  • relevanța și impactul rezultatelor științifice ale candidatului;
  • capacitatea candidatului de a îndruma studenți sau tineri cercetători;
  • competențele didactice ale candidatului;
  • capacitatea candidatului de a transfera cunoștințele și rezultatele sale către mediul economic sau social ori de a populariza propriile rezultate științifice;
  • capacitatea candidatului de a lucra în echipă și eficiența colaborărilor științifice ale acestuia, în funcție de specificul domeniului candidatului;
  • capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare;
  • experiența profesională a candidatului în alte instituții decât ITP, instituția organizatoare de concurs.
 2. Comisia de concurs are obligația de a verifica și constata îndeplinirea de către candidat a standardelor minimale naționale.

  Cuvinte cheie: