You are here

Art. 20 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 11:49
 1. Comisia de concurs este formată din 5 membri, incluzând președintele acesteia, specialiști în domeniul postului scos la concurs sau în domenii apropiate.
 2. În cazul indisponibilității participării președintelui sau a unor membri la lucrările comisiei, președintele este înlocuit de un membru titular disponibil iar membrii titulari sunt înlocuiți cu membrii supleanți.
 3. Deciziile comisiei de concurs sunt luate prin votul secret al membrilor. O decizie a comisiei este validă dacă a întrunit votul a cel puțin 3 membri ai comisiei.
 4. Lucrările comisiei de concurs sunt conduse de președintele comisiei.
 5. Membrii comisiei pot fi din interiorul sau din afara ITP, din țară sau din străinătate.
 6. Pentru ocuparea unui post de conferențiar universitar, profesor universitar, cercetător științific gradul I sau cercetător științific gradul II, cel puțin 3 membri ai comisiei trebuie să fie din afara instituției care organizează concursul, din țară sau din străinătate.
 7. Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă un titlu didactic sau de cercetare superior ori cel puțin egal cu cel al postului scos la concurs sau, pentru membrii din străinătate, să îndeplinească standardele universității corespunzătoare postului scos la concurs, prevăzute la Art. 1 alin. (2).
 8. În scopul exclusiv al participării în comisia de concurs, echivalarea titlurilor didactice sau de cercetare ale membrilor din străinătate cu titlurile didactice ori de cercetare din țară se face prin aprobarea de către Senatul ITP a componenței nominale a comisiei.
 9. Președintele comisiei de concurs poate fi unul din următorii:
  • prorectorul sau conducătorul școlii doctorale în care se regăsește postul;
  • decanul;
  • un cadru didactic titular în ITP specialist în domeniul postului sau într-un domeniu apropiat, delegat în acest scop prin votul Consiliului facultății care organizează concursul.

Corp instituțional responsabil:

Funcție responsabilă: