concurs pentru ocuparea postului

You are here

Art. 6 - Procedura privind angajarea pe perioadă determinată a personalului didactic și de cercetare asociat

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/01/14 - 17:36

Metodologia privind desfășurarea concursului în urma căruia se face angajarea pe perioadă determinată pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante la ITP este detailată în Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante ITP.

Art. 22 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 11:52

Capitolul VIII. Concursul

Candidații care îndeplinesc condițiile legale de prezentare la concurs vor fi invitați de către ITP la susținerea probelor de concurs. Concursul se derulează în cel mult 45 de zile de la încheierea perioadei de înscriere.

Art. 20 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 11:49
  1. Comisia de concurs este formată din 5 membri, incluzând președintele acesteia, specialiști în domeniul postului scos la concurs sau în domenii apropiate.
  2. În cazul indisponibilității participării președintelui sau a unor membri la lucrările comisiei, președintele este înlocuit de un membru titular disponibil iar membrii titulari sunt înlocuiți cu membrii supleanți.
  3. Deciziile comisiei de concurs sunt luate prin votul secret al membrilor. O decizie a comisiei este validă dacă a întrunit votul a cel puțin 3 membri ai comisiei.

Art. 13 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 11:34

Capitolul V. Înscrierea la concurs

În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic și de cercetare, candidatul întocmește un dosar care conține următoarele documente:

Art. 9 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 11:17

Capitolul III. Anunțul public privind organizarea concursului

  1. Anunțurile privind scoaterea la concurs a posturilor didactice și de cercetare se publică prin următoarele modalități:
    • pe pagina principală a site-ului web al ITP: www.proteo.cj.edu.ro;
    • pe site-ul web specializat, administrat de Ministerul Educației Naționale;
    • în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Art. 67 - Carta Institutului Teologic Protestant

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 11:37

Toate posturile se ocupă prin concurs. Ocuparea unui post didactic și de cercetare se face în funcție de competență, ținându-se cont de avizul prealabil al Bisericii fondatoare în cauză. Concursurile se organizează conform Regulamentului privind ocuparea funcțiilor didactice și de cercetare.

Subscribe to RSS - concurs pentru ocuparea postului