You are here

Art. 1 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 11:03

Capitolul I. Dispoziții generale

În Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca (ITP) posturile didactice se ocupă prin concurs, organizat conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului MEDC nr. 5644/2012 privind unele măsuri de organizare și funcționare a CNATDCU, HG nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, modificat prin HG nr. 36/2013, Ordinul MEDCTS nr. 6560/2012, apărută în MO 890 și 890 bis/27.12.2013, legislației muncii, Ordinului MECTS 4692/2011, Ordinului MECTS 6560/2012, Ordinului MENCS 6129/2016, OUG 96/2016, HG nr. 883/9 noiembrie 2018, Cartei ITP și Hotărârilor Senatului.