You are here

Art. 15 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 11:37

Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel:

  1. lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar și care se pot regăsi și în celelalte categorii de lucrări prevăzute de prezentul articol. Pentru ocuparea postului de profesor universitar, lista lucrărilor va specifica care dintre lucrările prezentate sunt realizate după dobândirea atestatului de abilitare;
  2. teza sau tezele de doctorat;
  3. brevete de invenție și alte titluri de proprietate industrială;
  4. cărți și capitole în cărți;
  5. articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul științific internațional principal;
  6. publicații in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferințe internaționale de specialitate; g) alte lucrări și contribuții științifice.

Funcție responsabilă: