cadru didactic

You are here

Art. 5 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/02/17 - 15:39

Termenele și etapele administrative cheie privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și masterat

 1. Perioada de finalizarea lucrării de licență / disertație;
 2. Termenul de depunere a lucrărilor finalizate în format digital și tipărit (spirală) (din acest moment studentul nu mai are posibilitatea de a efectua corecți asupra lucrării în sesiunea curentă de examene);
 3. Perioada evaluării lucrărilor de licență / disertație de către îndrumători și întocmirea referatelor de apreciere;

Art. 4 - Regulamentul privind evaluarea și asigurarea calității

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/02/12 - 14:46

Indiciile calității

 1. Activitatea didactică bazată pe programe de studiu (planuri de învățământ) care arată:
  • aportul disciplinei la formarea competenței pastorale generale (criterii didactice),
  • înnodarea disciplinei cu celelalte discipline,
  • întemeierea științifică prin literatura de specialitate relevantă,
  • relevanță în privința profesiei,
  • actualizarea, revizuirea sau adaptarea continuă a conținuturilor disciplinelor sau a metodologiilor de predare.
 2. Activitate științifică și profesională demonstrată prin

Art. 11 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/02/11 - 12:50

Fiecare coordonator științific al lucrărilor de licență / disertație va depune la Secretariatul ITP pentru fiecare lucrare coordonată un referat de apreciere a lucrării notat cu admis / respins, cu cel puțin o săptămână înainte de începerea perioadei de înscriere.

Art. 34 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/02/11 - 10:01

Asigurarea autenticității lucrărilor și responsabilitatea academică

Coordonatorii lucrărilor de licență, și de disertație răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea autenticității conținutului.

Art. 71 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Sâm, 2021/02/06 - 16:30

Sunt exceptați de sub incidența acestor obligații studenții care au primit în prealabil permisiunea de a absenta activitățile aferente disciplinelor respective. Cadrul didactic verifică și ține evidența prezenței la orele de curs, seminarii și practică profesională. Preotul ITP este responsabil pentru a ține evidența prezenței studenților la activitățile de formare personală și spirituală.

Art. 77 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/02/05 - 14:52

Conform reglementărilor naționale privind protecția datelor și drepturile de autor studenților le este interzis înregistrarea activităților didactice (cursuri, seminarii, practică, examene de finalizare a studiilor, examene, colocvii, examene parțiale) în format video (film sau poze) sau audio fără acordul explicit al cadrelor didactice. Totodată se interzice și se califică drept o faptă mai gravă reproducerea, modificarea, transmiterea sau postarea pe rețelele de socializare a înregistrărilor video, audio și a pozelor fără știrea și acordul cadrelor didactice.

Art. 75 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/02/05 - 14:43

Titularul de disciplină propune în fișa disciplinei modul concret de verificare a participării la activitățile obligatorii, respectiv modul de recuperare a activităților restante, cu avizul Consiliului Facultății. Titularul de disciplină informează studenții despre aceste detalii la începutul semestrului, acestea putând fi modificate ulterior doar cu condiția informării în timp util a studenților și cu acordul acestora. Cadrul de reglementare privind modalitățile de recuperare este stabilit de Consiliul Facultății.

Art. 2 - Regulament privind acordarea burselor pentru studenți

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/26 - 22:57

Atribuirea burselor este supravegheată de Comisia de Atribuire a Burselor. Această comisie are în componența sa următorii membri: un cadru didactic aparținând grupului de studiu în cauză (reformată, unitariană, evanghelică după caz), directorul general administrativ, preotul studenților și un reprezentant al studenților.

Art. 12 - Statutul cercetătorului științific

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/15 - 15:11

Personalul didactic ITP poate funcționa ca personal de cercetare asociat în unitățile sau structurile de cercetare-dezvoltare ale ITP, inclusiv în Centrul de Cercetare ITP cu participarea la conducerea și execuția programelor și proiectelor de cercetare-dezvoltare, precum și la valorificarea acestora.

Art. 7 - Statutul cercetătorului științific

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/15 - 15:06

Categoriile de personal din cercetare-dezvoltare sunt cele prevăzute de Statutul personalului de cercetare-dezvoltare (legea 319/2003), și anume:

 1. personal de cercetare-dezvoltare;
 2. cadre didactice universitare;
 3. personal auxiliar din activitatea de cercetare-dezvoltare;
 4. personal din aparatul funcțional.

Art. 4 - Procedura privind angajarea pe perioadă determinată a personalului didactic și de cercetare asociat

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/01/14 - 17:33

Pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare din învățământul superior pot candida numai persoane care îndeplinesc standardele minime naționale pentru înscrierea la concursul de ocupare a posturilor didactice și de cercetare din învățământul superior, aprobate prin Ordin al Ministrului Educației Naționale, potrivit OMEDCTS nr. 6560 din 20.12.2012 și Anexele nr. 1-35 apărută în MO nr. 890 bis/ 27.12.2013.

Art. 26 - Regulamentul intern de funcționare

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/11 - 18:09

Programarea concediilor de odihnă se va face la sfârșitul fiecărui an pentru anul calendaristic următor, și se depune la directorul general administrativ până cel târziu la 30 ianuarie.
Durata minimă a concediului de odihnă este de 21 de zile lucrătoare. Durata concediului de odihnă, conform tranșelor de vechime este următoarea:

Pages

Subscribe to RSS - cadru didactic