You are here

Art. 5 - Regulamentul privind evaluarea și asigurarea calității

Publicat de webadmin pe Sâm, 2021/02/13 - 10:27

Criterii de calitate minimale

În conformitate cu indiciile din prezentul regulament, vor fi vizate următoarele obiective concrete pentru personalul didactic:

  1. revizuirea regulată a conținuturilor fișelor de disciplină și actualizarea bibliografiei de specialitate: cel puțin o dată la 3 ani;
  2. publicarea de studii în reviste de specialitate: cel puțin un studiu pe an;
  3. publicarea de studii în reviste profesionale: cel puțin un studiu pe an;
  4. prezentarea de prelegeri științifice: cel puțin o prelegere la doi ani;
  5. prezentarea de prelegeri la întruniri profesionale: cel puțin o prelegere pe an.

Obiective concrete pentru personalul administrativ:

  1. participare la cursuri de perfecționare profesională: cel puțin o dată la 5 ani.