You are here

Art. 4 - Regulamentul privind evaluarea și asigurarea calității

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/02/12 - 14:46

Indiciile calității

 1. Activitatea didactică bazată pe programe de studiu (planuri de învățământ) care arată:
  • aportul disciplinei la formarea competenței pastorale generale (criterii didactice),
  • înnodarea disciplinei cu celelalte discipline,
  • întemeierea științifică prin literatura de specialitate relevantă,
  • relevanță în privința profesiei,
  • actualizarea, revizuirea sau adaptarea continuă a conținuturilor disciplinelor sau a metodologiilor de predare.
 2. Activitate științifică și profesională demonstrată prin
  • publicarea unor articole științifice pe plan internațional și național,
  • publicarea unor studii în reviste de specialitate,
  • prezentarea unor prelegeri la congrese și conferințe științifice,
  • prezentarea unor prelegeri la conferințe profesionale pe plan internațional și național,
  • participare la congrese și conferințe științifice sau profesionale.
 3. Perfecționare profesională a personalului didactic și administrativ;
 4. Evaluările disciplinelor și cadrelor didactice de către studenți;
 5. Evaluările practicii profesionale de către studenți;
 6. Evaluările părților terțe implicate în procesul didactic (mentori).

Cuvinte cheie:

Funcție responsabilă: