oktató

You are here

Art. 26 - Regulamentul de organizare, funcționare și finanțare a cercetării științifice

Közzétette webadmin · Vas, 2021/03/14 - 08:10

Pentru ocuparea posturilor didactice de conferențiar și profesor și pentru atribuirea dreptului de conducere de doctorate, activitatea de cercetare științifică este prioritară în evaluare, în conformitate cu Metodologia privind ocuparea funcțiilor didactice și de cercetare.

Art. 5 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Közzétette webadmin · Sze, 2021/02/17 - 15:39

Termenele și etapele administrative cheie privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și masterat

 1. Perioada de finalizarea lucrării de licență / disertație;
 2. Termenul de depunere a lucrărilor finalizate în format digital și tipărit (spirală) (din acest moment studentul nu mai are posibilitatea de a efectua corecți asupra lucrării în sesiunea curentă de examene);
 3. Perioada evaluării lucrărilor de licență / disertație de către îndrumători și întocmirea referatelor de apreciere;

Art. 4 - Regulamentul privind evaluarea și asigurarea calității

Közzétette webadmin · Pén, 2021/02/12 - 14:46

Indiciile calității

 1. Activitatea didactică bazată pe programe de studiu (planuri de învățământ) care arată:
  • aportul disciplinei la formarea competenței pastorale generale (criterii didactice),
  • înnodarea disciplinei cu celelalte discipline,
  • întemeierea științifică prin literatura de specialitate relevantă,
  • relevanță în privința profesiei,
  • actualizarea, revizuirea sau adaptarea continuă a conținuturilor disciplinelor sau a metodologiilor de predare.
 2. Activitate științifică și profesională demonstrată prin

Art. 11 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Közzétette webadmin · Csü, 2021/02/11 - 12:50

Fiecare coordonator științific al lucrărilor de licență / disertație va depune la Secretariatul ITP pentru fiecare lucrare coordonată un referat de apreciere a lucrării notat cu admis / respins, cu cel puțin o săptămână înainte de începerea perioadei de înscriere.

Art. 34 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Közzétette webadmin · Csü, 2021/02/11 - 10:01

Asigurarea autenticității lucrărilor și responsabilitatea academică

Coordonatorii lucrărilor de licență, și de disertație răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea autenticității conținutului.

Art. 71 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Szo, 2021/02/06 - 16:30

Sunt exceptați de sub incidența acestor obligații studenții care au primit în prealabil permisiunea de a absenta activitățile aferente disciplinelor respective. Cadrul didactic verifică și ține evidența prezenței la orele de curs, seminarii și practică profesională. Preotul ITP este responsabil pentru a ține evidența prezenței studenților la activitățile de formare personală și spirituală.

Art. 77 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Pén, 2021/02/05 - 14:52

Conform reglementărilor naționale privind protecția datelor și drepturile de autor studenților le este interzis înregistrarea activităților didactice (cursuri, seminarii, practică, examene de finalizare a studiilor, examene, colocvii, examene parțiale) în format video (film sau poze) sau audio fără acordul explicit al cadrelor didactice. Totodată se interzice și se califică drept o faptă mai gravă reproducerea, modificarea, transmiterea sau postarea pe rețelele de socializare a înregistrărilor video, audio și a pozelor fără știrea și acordul cadrelor didactice.

Art. 75 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Pén, 2021/02/05 - 14:43

Titularul de disciplină propune în fișa disciplinei modul concret de verificare a participării la activitățile obligatorii, respectiv modul de recuperare a activităților restante, cu avizul Consiliului Facultății. Titularul de disciplină informează studenții despre aceste detalii la începutul semestrului, acestea putând fi modificate ulterior doar cu condiția informării în timp util a studenților și cu acordul acestora. Cadrul de reglementare privind modalitățile de recuperare este stabilit de Consiliul Facultății.

Art. 2 - Regulament privind acordarea burselor pentru studenți

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/26 - 22:57

Atribuirea burselor este supravegheată de Comisia de Atribuire a Burselor. Această comisie are în componența sa următorii membri: un cadru didactic aparținând grupului de studiu în cauză (reformată, unitariană, evanghelică după caz), directorul general administrativ, preotul studenților și un reprezentant al studenților.

Art. 4 - Procedura privind angajarea pe perioadă determinată a personalului didactic și de cercetare asociat

Közzétette webadmin · Csü, 2021/01/14 - 17:33

Pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare din învățământul superior pot candida numai persoane care îndeplinesc standardele minime naționale pentru înscrierea la concursul de ocupare a posturilor didactice și de cercetare din învățământul superior, aprobate prin Ordin al Ministrului Educației Naționale, potrivit OMEDCTS nr. 6560 din 20.12.2012 și Anexele nr. 1-35 apărută în MO nr. 890 bis/ 27.12.2013.

Pages

Subscribe to RSS - oktató