You are here

Art. 65 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Pén, 2021/02/05 - 14:02

Fișa disciplinei trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:

  • obiectivele disciplinei și competențele urmărite;
  • precondițiile necesare însușirii / contractării disciplinei (condiționări);
  • creditele aferente disciplinei;
  • numărul de ore săptămânale și semestriale, pe tipuri de activități;
  • tematica cursurilor, respectiv ale activităților practice;
  • bibliografia obligatorie și cea facultativă;
  • prevederile privind participarea la activități;
  • cerințele evaluărilor efectuate pe parcursul semestrului, numărul, data aproximativă, posibilitățile de recuperare, respectiv de mărire a notei obținute;
  • forma evaluării finale și modul de acordare a notei, condițiile de prezentare la examen.

Kulcsszavak:

Illetékes tisztség: