dosar cadru didactic

You are here

Art. 10 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/15 - 14:33

În Institutul Teologic Protestant CCS este forul abilitat pentru a pronunța recunoașterea funcțiilor didactice obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate, a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în străinătate, a diplomei și titlului de doctor obținute în străinătate.

Art. 16 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 11:39
  1. Candidații la posturile de conferențiar universitar sau cercetător științific gradul II trebuie să includă în dosarul de concurs cel puțin 3 nume și adrese de contact ale unor personalități din domeniul respectiv, din țară sau din străinătate, exterioare ITP, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calitățile profesionale ale candidatului.

Art. 13 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 11:34

Capitolul V. Înscrierea la concurs

În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic și de cercetare, candidatul întocmește un dosar care conține următoarele documente:

Art. 9 - Metodologia privind recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat și/sau abilitării obținute în străinătate

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 18:39

În vederea recunoașterii calității de conducător de doctorat sau a abilitării, solicitantul depune dosarul de recunoaștere la Secretariatul ITP. Dosarul va include:

Art. 8 - Metodologia privind recunoașterea automată a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 18:30

În vederea recunoașterii funcției didactice, solicitantul depune dosarul de recunoaștere la Secretariatul ITP. Dosarul va include:

Subscribe to RSS - dosar cadru didactic