You are here

Art. 8 - Metodologia privind recunoașterea automată a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 18:30

În vederea recunoașterii funcției didactice, solicitantul depune dosarul de recunoaștere la Secretariatul ITP. Dosarul va include:

  1. cerere de recunoaștere;
  2. act de identitate (copie simplă) și dovada schimbării numelui (copie simplă și traducere – dacă este cazul);
  3. diploma de doctor în original și copie simplă, dacă actul de studii este obținut în România sau la una dintre instituțiile acreditate de învățământ universitar menționate la Art. 2, respectiv atestatul de recunoaștere, dacă actul de studii este obținut la alte instituții acreditate de învățământ universitar din străinătate;
  4. adeverința care atestă obținerea funcției didactice, eliberată de instituțiile prevăzute la Art. 2 și 3, eliberată de instituțiile prevăzute la Art. 2 și 3.

Funcție responsabilă: