secretar șef

You are here

Art. 5 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/02/17 - 15:39

Termenele și etapele administrative cheie privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și masterat

  1. Perioada de finalizarea lucrării de licență / disertație;
  2. Termenul de depunere a lucrărilor finalizate în format digital și tipărit (spirală) (din acest moment studentul nu mai are posibilitatea de a efectua corecți asupra lucrării în sesiunea curentă de examene);
  3. Perioada evaluării lucrărilor de licență / disertație de către îndrumători și întocmirea referatelor de apreciere;

Art. 13 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/02/10 - 18:42

După încheierea perioadei de înscriere, Secretariatul ITP va întocmi și afișa listele candidaților care au dreptul să se prezinte la examenul de licență / disertație.

Art. 38 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/02/05 - 11:48

Registrul matricol

Studenții noi înscriși pe baza unui examen de admitere sau transfer vor fi înregistrați în Registrul matricol, documentul primar al evidenței studenților, un registru în format aprobat de Ministerul Educației Naționale. Registrul matricol în format tipărit se completează de secretarul responsabil pentru specializarea respectivă. Întocmirea, semnarea și arhivarea registrului se poate efectua și în format electronic, în Sistemul Unitar de Gestiune a Studiilor - Neptun.

Art. 38 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/10 - 17:13

La examenul pentru finalizarea studiilor de masterat se pot prezenta doar acei absolvenți care au îndeplinit toate obligațiile prevăzute în planul de învățământ pentru semestrele de studiu, conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație.

Art. 33 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 12:36

ITP întocmește anual, până cel târziu la data de 1 septembrie, un raport anual cu privire la organizarea, desfășurarea și finalizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare. Raportul este trimis, spre notificare, Ministerului Educației Naționale și CNATDCU.

Art. 28 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 12:34

Pentru posturile didactice, decizia de numire și de acordare a titlului universitar aferent de către instituția de învățământ superior, împreună cu raportul de concurs, se trimite de către universitate Ministerului Educației Naționale și Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, în termen de două zile lucrătoare de la emiterea deciziei de numire.

Art. 8 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 11:13
  1. ITP poate să organizeze concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post didactic sau de cercetare numai după publicarea postului scos la concurs de către Ministerul Educației Naționale, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
  2. În vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, ITP transmite Ministerul Educației Naționale următoarele documente:
    • lista posturilor propuse pentru scoatere la concurs și structura acestora, semnată și stampilată de Rectorul ITP;

Art. 11 - Regulamentul de admitere la studii universitare de masterat

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/01/07 - 21:14

Secretariatul va întocmi un tabel cu candidații ai căror dosare au fost acceptate și care va fi afișat imediat după ședința de formare a Comisiei de Admitere. Candidații au obligația să verifice acest tabel și să raporteze eventualele greșeli la secretariat.

Art. 10 - Regulamentul de admitere la studii universitare de masterat

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/01/07 - 21:14

La examenul de admitere vor fi primiți cei care au depus toate documentele necesare până la data înscrierilor. În baza documentelor depuse secretarul șef al Institutului raportează oral Comisiei de Admitere. În cazul în care secretarul șef are nedumeriri în legătură cu conținutul sau autenticitatea documentelor, va întocmi un raport scris. Comisia de Admitere va analiza aceste cazuri și va lua decizii în privința acestora. Împotriva acestora nu se vor putea depune contestații.

Art. 23 - Regulamentul de admitere la studii universitare de licență

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/01/07 - 13:35

La examen se pot prezenta candidații, ale căror dosare au fost acceptate de către Comisia de Admitere. Pentru aceștia Rectoratul va elibera legitimații de examen cu fotografii, ștampilate și semnate de către secretarul șef. Candidații vor prezenta aceste legitimații atât la examenele scrise cât și la cele orale. Legitimațiile de examen vor fi predate la secretariat de către președintele comisiilor de examinare.

Art. 15 - Regulamentul de admitere la studii universitare de licență

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/01/06 - 22:32

Secretariatul va întocmi un tabel cu candidații ai căror dosare au fost acceptate și care va fi afișat imediat după ședința de formare a Comisiei de Admitere. Candidații au obligația să verifice acest tabel și să raporteze eventualele greșeli la secretariat.

Pages

Subscribe to RSS - secretar șef