You are here

Art. 23 - Regulamentul de admitere la studii universitare de licență

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/01/07 - 13:35

La examen se pot prezenta candidații, ale căror dosare au fost acceptate de către Comisia de Admitere. Pentru aceștia Rectoratul va elibera legitimații de examen cu fotografii, ștampilate și semnate de către secretarul șef. Candidații vor prezenta aceste legitimații atât la examenele scrise cât și la cele orale. Legitimațiile de examen vor fi predate la secretariat de către președintele comisiilor de examinare.

Funcție responsabilă: