secretar șef

You are here

Art. 14 - Regulamentul de admitere la studii universitare de licență

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/01/06 - 22:28

La examenul de admitere vor fi primiți cei care au depus toate documentele necesare până la data înscrierilor. În baza documentelor depuse secretarul șef al Institutului raportează oral Comisiei de Admitere. În cazul în care secretarul șef are nedumeriri în legătură cu conținutul sau autenticitatea documentelor, va întocmi un raport scris. Comisia de Admitere va analiza aceste cazuri și va lua decizii în privința acestora. Împotriva acestora nu se vor putea depune contestații.

Art. 45 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/01/06 - 16:52

În documentele studentului nu sunt admise corecturi sau introduceri de date ireale, acestea constituind falsuri în acte publice și se sancționează ca atare. În cazul pierderii documentelor personale (Carnet de student sau Legitimația de student) se eliberează un duplicat după anunțarea în presă a pierderii și după achitarea taxelor stabilite prin instrucțiuni.

Art. 43 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/01/06 - 16:51

Legitimația de student și Carnetul de student

Secretariatul ITP eliberează studentului înmatriculat Legitimația de student și Carnetul de student care dovedesc calitatea de student. În Carnetul de student se înscriu toate notele obținute la toate probele de evaluare, pe toată durata școlarității. Prezentarea Carnetului de student profesorului examinator este obligatorie. La sfârșitul și la începutul fiecărui an universitar Carnetul studentului este vizat de către Rectorul ITP. Legitimația de student este vizată de către Decan la fiecare început de an universitar.

Art. 9 - Metodologia privind recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat și/sau abilitării obținute în străinătate

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 18:39

În vederea recunoașterii calității de conducător de doctorat sau a abilitării, solicitantul depune dosarul de recunoaștere la Secretariatul ITP. Dosarul va include:

Art. 8 - Metodologia privind recunoașterea automată a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 18:30

În vederea recunoașterii funcției didactice, solicitantul depune dosarul de recunoaștere la Secretariatul ITP. Dosarul va include:

Art. 4 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație

Publicat de webadmin pe Sâm, 2020/04/25 - 18:04

Conform art. 211, alin. 7 din Legea nr. 1/2011, Consiliul de Administrație ITP este numit de către Bisericile fondatoare. De regulă, CA este format din rector, prorector, decan, directorul general administrativ, secretarul general și un reprezentant al studenților. Bisericile fondatoare pot delega reprezentanți în consiliu. Consiliul de Administrație este condus de rector.

Pages

Subscribe to RSS - secretar șef