You are here

Art. 43 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/01/06 - 16:51

Legitimația de student și Carnetul de student

Secretariatul ITP eliberează studentului înmatriculat Legitimația de student și Carnetul de student care dovedesc calitatea de student. În Carnetul de student se înscriu toate notele obținute la toate probele de evaluare, pe toată durata școlarității. Prezentarea Carnetului de student profesorului examinator este obligatorie. La sfârșitul și la începutul fiecărui an universitar Carnetul studentului este vizat de către Rectorul ITP. Legitimația de student este vizată de către Decan la fiecare început de an universitar.

Illetékes tisztség: