You are here

Art. 9 - Metodologia privind recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat și/sau abilitării obținute în străinătate

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 18:39

În vederea recunoașterii calității de conducător de doctorat sau a abilitării, solicitantul depune dosarul de recunoaștere la Secretariatul ITP. Dosarul va include:

  1. cerere de recunoaștere;
  2. act de identitate (copie simplă) și dovada schimbării numelui (copie simplă și traducere – dacă este cazul);
  3. diploma de doctor în original și copie simplă, dacă actul de studii este obținut în România sau la una dintre instituțiile acreditate de învățământ universitar menționate la Art. 2, respectiv atestatul de recunoaștere, dacă actul de studii este obținut la alte instituții acreditate de învățământ universitar din străinătate;
  4. în cazul recunoașterii abilitării: diploma de abilitare în original și copie simplă;
  5. în cazul recunoașterii calității de conducător de doctorat: adeverința care atestă calitatea de conducător de doctorat, eliberată de instituțiile prevăzute la Art. 2 și 3, în original și copie simplă.

Funcție responsabilă: