You are here

Art. 45 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/01/06 - 16:52

În documentele studentului nu sunt admise corecturi sau introduceri de date ireale, acestea constituind falsuri în acte publice și se sancționează ca atare. În cazul pierderii documentelor personale (Carnet de student sau Legitimația de student) se eliberează un duplicat după anunțarea în presă a pierderii și după achitarea taxelor stabilite prin instrucțiuni. În caz de transfer, retragere sau exmatriculare studentul este obligat să restituie Legitimația și Carnetul de student, care se depun în dosarul personal împreună cu fișa de lichidare completată și contrasemnată de către secretarul șef.

Illetékes tisztség: