You are here

Art. 8 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 11:13
 1. ITP poate să organizeze concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post didactic sau de cercetare numai după publicarea postului scos la concurs de către Ministerul Educației Naționale, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
 2. În vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, ITP transmite Ministerul Educației Naționale următoarele documente:
  • lista posturilor propuse pentru scoatere la concurs și structura acestora, semnată și stampilată de Rectorul ITP;
  • extrasul din Statul de funcții care conține posturile scoase la concurs, semnat de rector, decan și secretarul șef;
  • în cazul posturilor didactice, declarația pe propria răspundere a rectorului instituției de învățământ superior care atestă că toate posturile didactice propuse a fi scoase la concurs au în structură numai discipline din planurile de învățământ ale specializărilor/programelor de studii legal înființate, inclusiv ca formă de învățământ și localitate de desfășurare;
  • metodologia de concurs a ITP.
 3. Ministerul Educației Naționale verifică structura posturilor, în raport cu prevederile legale în vigoare.
 4. Declanșarea procedurilor de concurs poate fi demarată doar după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a postului scos la concurs.

Funcție responsabilă: