You are here

Art. 33 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 20:36

La nivelul facultății, stabilirea structurilor și a funcțiilor de conducere se face după următoarea procedură:

  1. Componența membrilor Consiliului Facultății este de cel mult 75% cadre didactice și de cercetare și, respectiv, cel puțin 25% studenți;
  2. Reprezentanții cadrelor didactice și de cercetare în Consiliul Facultății sunt aleși prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare în facultate. În cazul în care toate cadrele didactice și de cercetare titulare din cadrul ITP sunt membri ai Consiliului facultății, nu se vor organiza alegeri.
  3. Reprezentanții studenților sunt aleși prin vot universal, direct și secret al tuturor studenților din facultate, conform regulamentelor proprii stabilite de ei. Alegerea poate avea loc odată cu aceea pentru reprezentanții studenților în Senat.

Corp instituțional responsabil: