You are here

Art. 9 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 19:00

În toate structurile de conducere pot fi aleși numai membri ai comunității universitare, cadre didactice și cercetători, respectiv studenți de la toate ciclurile de studii universitare și forme de învățământ. Ponderea studenților în Consiliul Facultății și în Senat este de min. 25%.

Illetékes intézeti testület:

Illetékes tisztség: