You are here

Art. 7 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 18:59

Sunt declarate alese în Consiliul Facultății și în Senat, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi „pentru” și până la completarea locurilor eligibile, persoanele care au obținut majoritatea voturilor (jumătate plus unu) din totalul membrilor electori prevăzuți pentru nivelul respectiv.

Illetékes intézeti testület: