Faculty Council

You are here

Art. 13 - A licenciátusi és magiszteri szakdolgozat elkészítésének szabályzata

Submitted by webadmin on Thu, 2021/02/25 - 17:17

A Kari Tanács által jóváhagyott téma esetleges módosítására csak a következő esetben és határidők figyelembe vételével van lehetőség:

  1. más fő szakterülethez tartozó új téma választása esetén: a dolgozat leadási határideje előtt minimum 7 hónappal.
  2. ugyanazon szakterületen belüli jelentős témaváltoztatás esetén: a dolgozat leadási határideje előtt minimum 6 hónappal.

Art. 9 - A licenciátusi és magiszteri szakdolgozat elkészítésének szabályzata

Submitted by webadmin on Thu, 2021/02/25 - 16:23

A téma leadása, a „Szakdolgozati feladatkiírás” (1. sz. melléklet) kitöltése után, nyomtatott formában, aláírással ellátva történik. Határidő: június 20. Felelős: hallgató. A leadott témákat a Kari Tanács hagyja jóvá.

Art. 135 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Sat, 2021/02/06 - 18:34

Studentul care a acumulat mai mult de trei restanțe pe o sesiune va fi consiliat de către îndrumătorul de an. În cazul în care după încheierea sesiunii de restanțe studentul acumulează mai mult de patru examene nereușite, el poate fi atenționată de Consiliul Facultății.

Art. 93 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Fri, 2021/02/05 - 16:28

Întreruperea este aprobată de Consiliul Facultății. Studentul care obține aprobarea, este obligat să-și achite orice datorie existentă față de universitate (bibliotecă sau altele), în caz contrar aprobarea întreruperii nu intră în vigoare. Totodată studentul are obligația de a consulta coordonatorul specializării legat de situația școlară după revenirea din întrerupere.

Art. 76 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Fri, 2021/02/05 - 14:46

În cazuri de excepție, pe baza evaluării individuale, Consiliul Facultății poate scuti studentul de obligația participării la unele activități, sau poate decide modificarea normelor minimale de prezență la activități.

Art. 32 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Fri, 2021/02/05 - 11:16

Înscrieri ulterioare se pot face doar în cazuri excepționale, în perioada de înregistrare, în baza unei aprobări speciale ale Consiliului Facultății. O cerere în acest sens trebuie depusă la Secretariatul ITP înaintea începerii anului academic.

Art. 19 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Submitted by webadmin on Mon, 2021/01/25 - 23:10

Pe tema calității procesului de învățământ, la nivelul Consiliului Facultății, se organizează dezbateri și se stabilesc planuri de măsuri pentru demararea de acțiuni corective și de îmbunătățire a calității educației. Aceste planuri se înaintează spre aprobare Senatului ITP.

Art. 9 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Submitted by webadmin on Mon, 2021/01/25 - 23:04

Coordonatorului de program de studiu stabilește lista cadrelor didactice cu competențe în domeniul disciplinelor din planul de învățământ, atestate prin CV-uri și lucrări didactice și științifice și o supune aprobării Consiliului Facultății.

Art. 6 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Submitted by webadmin on Mon, 2021/01/25 - 23:02

După aprobarea de către Senatul ITP a propunerii de inițiere a unui nou program de studiu, se stabilesc, prin hotărârea Consiliului Facultății, coordonatorul noului program de studiu.

Pages

Subscribe to RSS - Faculty Council