You are here

Art. 91 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/01/06 - 17:50

La cererea motivată a studentului Consiliul Facultății poate aproba, după încheierea anului universitar, întreruperea studiilor pentru maximum un an universitar pentru fiecare ciclu de studiu în parte. În caz de îmbolnăviri grave sau cazuri de forță majoră, întreruperea studiilor se poate aproba pe întregul parcurs al anului universitar.

Corp instituțional responsabil: