întreruperea studiilor

You are here

Art. 18 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/02/05 - 18:16

Statutul de student este activ în anul universitar în care studentul s-a înregistrat în sistemul Neptun și s-a înscris prin semnarea Contractului de studii. Statutul de student este în întrerupere (pasiv) atunci, când studentul solicită întrerupere pe anul sau semestrul respectiv prin cerere depusă la Secretariatul ITP, cu aprobarea Consiliului Facultății.

Art. 93 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/02/05 - 16:28

Întreruperea este aprobată de Consiliul Facultății. Studentul care obține aprobarea, este obligat să-și achite orice datorie existentă față de universitate (bibliotecă sau altele), în caz contrar aprobarea întreruperii nu intră în vigoare. Totodată studentul are obligația de a consulta coordonatorul specializării legat de situația școlară după revenirea din întrerupere.

Art. 91 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/01/06 - 17:50

La cererea motivată a studentului Consiliul Facultății poate aproba, după încheierea anului universitar, întreruperea studiilor pentru maximum un an universitar pentru fiecare ciclu de studiu în parte. În caz de îmbolnăviri grave sau cazuri de forță majoră, întreruperea studiilor se poate aproba pe întregul parcurs al anului universitar.

Art. 90 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/01/06 - 17:47

Consiliul Facultății poate aproba prelungirea școlarității cu cel mult un an universitar față de durata legală de școlarizare în următoarele situații:

  1. cazuri medicale atestate prin certificate medicale;
  2. la cererea de întrerupere din motive personale;
  3. concedii de maternitate (2 ani prin excepție).
Subscribe to RSS - întreruperea studiilor