You are here

Tudományos-Kutatási Tanács · 2020-2024 · Illetékesség

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice

Regulamentul Centrului de Cercetare

A licenciátusi és magiszteri szakdolgozat elkészítésének szabályzata

Metodologia privind recunoașterea automată a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Regulamentului privind organizarea, funcționarea și finanțarea cercetării științifice

Metodologia privind recunoașterea diplomei și titlului de doctor obținute în străinătate

Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetare în Teologie Practică "Ravasz László"

Metodologia privind recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat și/sau abilitării obținute în străinătate

Regulamentul de funcționare a Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității

Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Carta Institutului Teologic Protestant