tudományos-kutatási bizottság

You are here

Art. 19 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice

Közzétette webadmin · Pén, 2021/01/15 - 14:21

Atribuțiile președintelui și secretarului științific

Președintele convoacă și prezidează reuniunile CCS, asigură elaborarea hotărârilor Consiliului și informează Consiliul cu privire la îndeplinirea acestora. Președintele reprezintă Consiliul în relația cu Senatul și Consiliul de administrație, fiind mandatat să adopte măsuri urgente care se impun, urmând să informeze CCS la proxima reuniune.

Art. 1 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice

Közzétette webadmin · Pén, 2021/01/15 - 13:52

Definire și atribuții

Consiliului Cercetării Științifice (CCS) este un organ consultativ, constituit potrivit Cartei ITP, pe durata mandatului Senatului, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 62 - Carta Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 11:35

Capitolul III. Personalul didactic, de cercetare și auxiliar

Consiliul Cercetării Științifice

Consiliului Cercetării Științifice (CCS) este un organ consultativ, constituit potrivit Cartei ITP, pe durata mandatului Senatului, cu respectarea prevederilor legale. CCS coordonează desfășurarea și asigură orientarea activității de cercetare științifică din ITP în acord cu Planul strategic al ITP, cu programele naționale și internaționale de cercetare științifică.

Subscribe to RSS - tudományos-kutatási bizottság