You are here

Art. 62 - Carta Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 11:35

Capitolul III. Personalul didactic, de cercetare și auxiliar

Consiliul Cercetării Științifice

Consiliului Cercetării Științifice (CCS) este un organ consultativ, constituit potrivit Cartei ITP, pe durata mandatului Senatului, cu respectarea prevederilor legale. CCS coordonează desfășurarea și asigură orientarea activității de cercetare științifică din ITP în acord cu Planul strategic al ITP, cu programele naționale și internaționale de cercetare științifică.

Illetékes intézeti testület: