Tudományos-Kutatási Tanács

You are here

Art. 15 - Regulamentul de organizare, funcționare și finanțare a cercetării științifice

Közzétette webadmin · Vas, 2021/03/14 - 08:01

Programul instituțional anual de cercetare științifică al ITP este elaborat de către Consiliul Cercetării Științifice prin integrarea programelor anuale ale cercurilor de cercetare și este aprobat de Senatul ITP.

Art. 1 - Regulamentul de organizare, funcționare și finanțare a cercetării științifice

Közzétette webadmin · Vas, 2021/03/14 - 07:47

Organizare și conținut

Prezentul Regulament a fost elaborat în baza prevederilor Legii 1/2011, a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, precum și a propriilor regulamente, Regulamentul Centrului de Cercetare, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice, Statutul cercetătorului științific.

Art. 15 - Regulamentul Centrului de Cercetare

Közzétette webadmin · Ke, 2021/02/16 - 14:34

Președintele Consiliului Cercetării Științifice este totodată directorul Centrului. În această calitate, principale atribuții ale acestuia sunt:

  1. asigură conducerea executivă a activităților de cercetare științifică din cadrul Centrului;
  2. reprezintă Centrul în relațiile cu alte structuri de cercetare științifică din țară sau din străinătate, precum și cu organizații, instituții, persoane fizice etc. interesate de activitățile Centrului.

Art. 14 - Regulamentul Centrului de Cercetare

Közzétette webadmin · Ke, 2021/02/16 - 14:32

Conform atribuțiilor sale reglementate prin propriul regulament de organizare și funcționare Consiliul Cercetării Științifice:

  1. decide asupra obiectivelor și politicilor Centrului;
  2. evaluează calitatea activităților și lucrărilor executate de membrii Centrului;
  3. decide asupra acceptării de noi membri și face propuneri pentru excluderea celor în cauză;
  4. coordonează întreaga activitate de cercetare științifică a Centrului;

Art. 12 - Regulamentul Centrului de Cercetare

Közzétette webadmin · Ke, 2021/02/16 - 14:21

Calitatea de membru se pierde:

  • La cerere;
  • Prin excludere, ca urmare a încălcării prezentului Regulament, a hotărârilor organelor de conducere, ca urmare a angajării în acțiuni contrare legilor în vigoare, sau ca urmare a neîndeplinirii standardelor minime de evaluare. Excluderea se dispune prin decizia Consiliului de Cercetare Științifică luată cu un număr de voturi egal cu 2/3 din numărul membrilor Consiliului.

Art. 1 - Regulamentul Centrului de Cercetare

Közzétette webadmin · Ke, 2021/02/16 - 13:11

Aspecte și principii generale

Centrul de Cercetare ITP (referit în continuare prin Centrul) este o unitate academică de cercetare, organizată în cadrul ITP, fiind constituit în vederea răspunderii cerințelor actuale ale Bisericii și societății. Centrul intenționează să concentreze și să dezvolte experiența profesională pentru desfășurarea unei cercetări științifice performante în domeniul fundamental al teologiei.

Ordinul Nr. 3845 din 06.05.2009, privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/19 - 17:27

Ordinul Nr. 3845 din 06.05.2009, privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare și a Metodologiei de înregistrare a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare

Ordin nr. 6129 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice

Közzétette webadmin · Hét, 2021/01/18 - 23:43

ORDIN nr. 6.129 din 20 decembrie 2016privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare
EMITENT
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2017

HG 457 / 2011 -- Hotărâre privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior

Közzétette webadmin · Hét, 2021/01/18 - 23:27

Ordonanță Nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică

Közzétette webadmin · Hét, 2021/01/18 - 18:37

Text în vigoare începând cu data de 3 septembrie 2015. Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 august 2015. Sursă: https://www.research.gov.ro/uploads/programe-nationale/program-nucleu/do...

Ordonanță privind activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare și pentru modificarea unor acte normative (OG 57 / 24-07-2018)

Közzétette webadmin · Hét, 2021/01/18 - 18:32

Prezenta ordonanță reglementează cercetarea științifică, dezvoltarea experimentală și inovarea, denumite în continuare cercetare-dezvoltare și inovare, care sunt principalele activități creatoare de cunoaștere și generatoare de progres economic și social, încurajate și sprijinite de către stat, conform Constituției României, republicată.

Ordin Nr. 5644 din 5 septembrie 2012 privind unele măsuri de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

Közzétette webadmin · Hét, 2021/01/18 - 18:30

CNATDCU működési szabályzata

Art. 1 - Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetare în Teologie Practică "Ravasz László"

Közzétette webadmin · Vas, 2021/01/17 - 13:27

Dispoziții generale

Centrul de Cercetare în Teologia Practică „Ravasz László" (CCTP), având denumirea "Ravasz László Gyakorlati Teológia Kutatóközpont" în limba maghiară, respectiv "Ravasz László" Research Center for Practical Theology în limba engleză, face parte integrantă din Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca (ITP). CCTP și este o unitate fără personalitate juridică, subordonată Consiliului Cercetării Științifice ITP.

Pages

Subscribe to RSS - Tudományos-Kutatási Tanács