You are here

Art. 12 - Regulamentul Centrului de Cercetare

Közzétette webadmin · Ke, 2021/02/16 - 14:21

Calitatea de membru se pierde:

  • La cerere;
  • Prin excludere, ca urmare a încălcării prezentului Regulament, a hotărârilor organelor de conducere, ca urmare a angajării în acțiuni contrare legilor în vigoare, sau ca urmare a neîndeplinirii standardelor minime de evaluare. Excluderea se dispune prin decizia Consiliului de Cercetare Științifică luată cu un număr de voturi egal cu 2/3 din numărul membrilor Consiliului.

Felelős intézeti testület: