Consiliul Cercetării Științifice

You are here

Ordinul Nr. 3845 din 06.05.2009, privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/19 - 17:27

Ordinul Nr. 3845 din 06.05.2009, privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare și a Metodologiei de înregistrare a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare

Ordin nr. 6129 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/18 - 23:43

ORDIN nr. 6.129 din 20 decembrie 2016privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare
EMITENT
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2017

Ordonanță Nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/18 - 18:37

Text în vigoare începând cu data de 3 septembrie 2015. Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 august 2015. Sursă: https://www.research.gov.ro/uploads/programe-nationale/program-nucleu/do...

Ordonanță privind activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare și pentru modificarea unor acte normative (OG 57 / 24-07-2018)

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/18 - 18:32

Prezenta ordonanță reglementează cercetarea științifică, dezvoltarea experimentală și inovarea, denumite în continuare cercetare-dezvoltare și inovare, care sunt principalele activități creatoare de cunoaștere și generatoare de progres economic și social, încurajate și sprijinite de către stat, conform Constituției României, republicată.

Art. 43 - Statutul cercetătorului științific

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/15 - 15:30

Pentru completarea și dezvoltarea potențialului uman angrenat în cercetare-dezvoltare, în strânsă colaborare cu Centrul de Cercetare ITP și partenerii săi, urmând recomandările Consiliului Cercetării Științifice și a altor foruri competente, ITP va include în programele de studiu activități care să contribuie la pregătirea și stimularea angajării tinerilor în instituții sau unități de cercetare-dezvoltare.

Art. 10 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/15 - 14:33

În Institutul Teologic Protestant CCS este forul abilitat pentru a pronunța recunoașterea funcțiilor didactice obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate, a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în străinătate, a diplomei și titlului de doctor obținute în străinătate.

Art. 3 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/15 - 14:03

În colaborare cu Consiliul Facultății și cu Centrul de Cercetare ITP, CCS elaborează strategia și regulamentele specifice activității de cercetare științifică din universitate (Regulamentul de organizare, funcționare și finanțare a cercetării științifice, Statutul cercetătorului științific, Regulamentul Centrului de Cercetare ITP).

Art. 2 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/15 - 13:56

CCS monitoriziează și asigură orientarea activității de cercetare științifică din ITP în acord cu Planul strategic al ITP, cu programele naționale și internaționale de cercetare științifică.

Art. 1 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/15 - 13:52

Definire și atribuții

Consiliului Cercetării Științifice (CCS) este un organ consultativ, constituit potrivit Cartei ITP, pe durata mandatului Senatului, cu respectarea prevederilor legale.

Pages

Subscribe to RSS - Consiliul Cercetării Științifice