You are here

Art. 14 - Regulamentul Centrului de Cercetare

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/02/16 - 14:32

Conform atribuțiilor sale reglementate prin propriul regulament de organizare și funcționare Consiliul Cercetării Științifice:

  1. decide asupra obiectivelor și politicilor Centrului;
  2. evaluează calitatea activităților și lucrărilor executate de membrii Centrului;
  3. decide asupra acceptării de noi membri și face propuneri pentru excluderea celor în cauză;
  4. coordonează întreaga activitate de cercetare științifică a Centrului;

Corp instituțional responsabil: